ثبت شرکت به منظور تثبيت مالكيت هاوپاسداري ازدارايي هاي مردم از تعرض وتجاوزغيروهمچنين اعتبار بخشيدن به اسناد در سال ۱۲۹۹هجري شمسي قانون ثبت با۱۳۹ماده به تصويب رسيد در دوره چهارم مجلس شوراي ملي اين قانون فسخ شدوقانوني تحت عنوان قانون ثبت شرکت در سال ۱۳۰۲ هجري شمسي جايگزين آن گرديد.

قانون ثبت شرکت نيزبنابرنيازجامعه دردهه۱۳۰۰چندباردست خوش اصلاح وتغيير شد ولي اكثرموادوتبصره هاي قانون ثبت كه هنوز معتبراست مربوط به سال ۱۳۱۰هجري شمسي است اولين بار تشكيلات ادا ري ثبت شرکت نيز بصورت يك اداره كل درسال ۱۳۰۷تشكيل شدودر سال ۱۳۵۲ هجري شمسي از اداره كل به سازمان ثبت اسنادواملاك تغيير يافت.

ثبت شرکت در تهران

ثبت شرکت دیاکو با رویکردی نو در ارائه خدمات مشاوره ثبت شرکت و ثبت برند در خدمت شما می باشد .

خدمات ما در شهرهای تهران و کرج قابل ارائه می باشد . از جمله خدمات ما می توان به موارد زیر اشاره کرد :

+ ثبت شرکت در کرج

+ ثبت شرکت در تهران

+ ثبت برند در تهران

+ اخذ کارت بازرگانی در تهران

+ پلمپ دفاتر مالی و حسابداری رسمی شرکت ها ( کرج و تهران )

+ ثبت اختراع در تهران

+ ثبت شرکت در کشور های اروپایی ( بالاخص ارمنستان و انگلستان )

+ مشاوره راه اندازی کسب و کار و برند سازی

+ مشاوره جهت تولید محصولات تحت لیسانس کشور های اروپایی

+ تهیه طرح توجیهی اقتصادی ، فنی و مالی جهت ارائه به بانکها و …

+ اخذ جواز تاسیس در کرج ، موافقت اصولی ، پروانه بهره برداری

+ مطالعه بازار و ارائه و اجرا سیستم های فروش مدرن